เข้าสู่ระบบ
ค้นหา
สถิติ
 • มีผู้เยี่ยมชม Site Meter คน

  ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2550

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

 • 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท LUCKPIM มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซด์ของบริษัทแต่ละเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 • 2. นโยบายความคุมความสงบเรียบร้อยภายในเว็บ

  บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดข้อความอันเข้าข่ายดังต่อไปนี้

  • 2.1 เผยแพร่ข้อความอันเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคม
   • 2.1.1. ใช้คำหยาบคาย หรือ ยั่วยุ เหยียดหยามผู้อื่น
   • 2.1.2. เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ ข่าวลือที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน
   • 2.1.3. เผยแพร่ข้อความอันเป็นการ ลบหลู่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ ลัทธิความเชื่ออื่นๆ

  • 2.2 เผยแพร่ภาพจริง ตัดต่อ ภาพล้อ ของบุคคล
  • 2.3 เผยแพร่การโฆษณาสินค้า หรือเชิญชวนเข้าลัทธิความเชื่อไดๆก็ตาม
  • 2.4 เผยแพร่สื่อลามกอนาจาร
  • 2.5 เผยแพร่ผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • 2.6 กระทำการอันทำให้กระทู้หรือข้อความเพิ่มขึ้นอย่างผิดปรกติ (Flood) อีกทั้งทางบริษัทจะกระทำการจำกัดสิทธิ์ต่างๆของสมาชิกที่กระทำการดังกล่าวโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
 • 3. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบริษัท.
  • 3.1 บริษัทไม่ขอรับผิดชอบในการกระทำของสมาชิกท่านใดทั้งสิ้น
  • 3.2 หากมีผู้ได้รับความเสียหายจากข้อความ รูปภาพ หรือ สื่อไดๆที่สมาชิกเผยแพร่ บริษัทจะถือว่าไม่มีส่วนร่วมในทุกกรณี และ จะเป็นหนึ่งในโจทย์ร่วมฟ้องผู้กระทำผิดด้วย
 • 4. นโยบาย สิทธิ์ของสมาชิก.

  สมาชิกมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะตั้งและตอบกระทู้ได้โดยอิสระ ในขอบเขตที่กำหนด

สินค้าในตะกร้า

จำนวนสินค้า 0 ชิ้น
จำนวนชนิดสินค้า 0 ชนิด

ตะกร้าสินค้า

สินค้าในตะกร้า! ไม่มีสินค้าในตะกร้า